Vytvorte si Výpoveď na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Jakub Štefanko, Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  • Použite na všetky prípady, kedy chcete ukončiť akúkoľvek zmluvu alebo dohodu s výnimkou pracovnej zmluvy.
  • Pokiaľ sa namiesto ukončenia zmluvy výpoveďou chcete dohodnúť na ukončení zmluvy, použite Dohodu o ukončení zmluvy.

Výpoveď

Meno adresáta: .
Ulica a č.: .
Mesto a PSČ: .
V , dňa .
Vec: Výpoveď
, dátum narodenia , bytom , týmto vypovedá , ktorú s vami uzavrel dňa (ďalej ako „Zmluva“).
Táto výpoveď Zmluvy je daná
Účinnosť Zmluvy končí uplynutím výpovednej doby.
S pozdravom.
______________________________.
.
Prevzatie výpovede
Táto výpoveď bola doručená (odovzdaná) dňa .
V , dňa .
___________________________.
MENO (paličkovým písmom):
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou

JUDr. Jakub Štefanko

Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
19.90 €
  • Špecialisti nájdu to najlepšie možné riešenie vašej situácie
  • Revíziu dokumentu obdržíte do druhého pracovného dňa
  • Advokátska kancelária zodpovedá za právnu bezchybnosť dokumentu
  • Advokátska kancelária má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu
  • Platba advokátskej kancelárii prebehne až po úspešnom vybavení prípadu

Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve
zadarmo

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 €

alebo

Aktivujte si za rovnakú cenu mesačné predplatné – ďalšie 4 dokumenty zadarmo, neobmedzené úpravy a možnosť uloženia nastavení

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.