Vytvorte si Výpoveď na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Jakub Štefanko, Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  • Použite na všetky prípady, kedy chcete ukončiť akúkoľvek zmluvu alebo dohodu s výnimkou pracovnej zmluvy.
  • Pokiaľ sa namiesto ukončenia zmluvy výpoveďou chcete dohodnúť na ukončení zmluvy, použite Dohodu o ukončení zmluvy.

Výpoveď

Meno adresáta: .
Ulica a č.: .
Mesto a PSČ: .
V , dňa .
Vec: Výpoveď
, dátum narodenia , bytom , týmto vypovedá , ktorú s vami uzavrel dňa (ďalej ako „Zmluva“).
Táto výpoveď Zmluvy je daná
Účinnosť Zmluvy končí uplynutím výpovednej doby.
S pozdravom.
______________________________.
.
Prevzatie výpovede
Táto výpoveď bola doručená (odovzdaná) dňa .
V , dňa .
___________________________.
MENO (paličkovým písmom):
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Jakub Štefanko | Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.