Vytvorte si Vyhlásenie správcu vkladu na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Inštrukcie

Spoločník, ktorý spláca vklad je

Vyhlásenie správcu vkladu

Podpísaný meno a priezvisko, narodený dátum narodenia, rodné číslo , trvalý pobyt adresa, ako osoba poverená správou vkladov v zmysle , spoločnosti názov spoločnosti, so sídlom adresa (ďalej len „Spoločnosť“), týmto podľa § 60 ods. 4 Obchodného zákonníka
vyhlasujem, že
spoločník meno a priezvisko, rodné číslo ,narodený dátum narodenia, trvalý pobyt adresa splatil svoj peňažný vklad do základného imania Spoločnosti vo výške + slovami, čím došlo k splateniu jeho vkladu v rozsahu %, pred podaním návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra.
V dôsledku splatenia vkladu došlo k splateniu základného imania Spoločnosti v sume + slovami, t. j. v rozsahu %. Správca vkladu sa zaväzuje, že po vzniku spoločnosti odovzdá vklady Spoločnosti.
V ________________________, dňa
_____ - správca vkladu
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.