Tipy licencií

Jeden používateľ
1
užívat.
€ 1.080,00
€ 90,00/užívateľ/mesiac
Malá firma
10
užívat.
€ 8.400,00
€ 70,00/užívateľ/mesiac
Viac užívateľov
20+
užívat.
Ďalší užívatelia
Tip licencie, ktorú si zvolíte, v sebe už obsahuje vyššie uvedený počet užívateľov. Vieme, že môžete potrebovať viac užívateľov v rámci zvoleného typu licencie. Zvoľte si počet používateľov, ktorých potrebujete aktivovať nad rámec vyššie uvedeného počtu užívateľov, ktorý už obsahuje tip licencie, ktorý máte v úmysle zvoliť. Uplatňujeme jednoduchý princíp - čím viac používateľov máte, tým menej platíte za jedného používateľa.
užívat.
užívat.
Kontaktujte nás
Neobmedzený počet vzorov
Môžete vytvoriť toľko automatizovaných vzorov dokumentov, koľko len potrebujete. Chcem vedieť viac o automatizovaných vzoroch
Neobmedzený počet dokumentov
Môžete vytvoriť toľko Legito chytrých dokumentov, koľko len potrebujete. Exportovanie dokumentov do formátu MS Word a PDF je tiež neobmedzené.
Neobmedzený počet záznamov dokumentov
Okrem chytrých dokumentov Legito vytvorených z automatizovaných vzorov môžete tiež ručne vložiť záznamy o akýchkoľvek vašich externých dokumentoch (teda získaných či vytvorených mimo Legito). Chápeme, že nie všetky dokumenty možno automatizovať, preto si môžete vytvoriť neobmedzený počet záznamov o externých dokumentoch.
Správa vzhľadu dokumentov
Vieme, aký dôležitý je pre vašu spoločnosť vzhľad dokumentov. Do Legito si môžete nahrať hlavičkové papiere, tzv. "House style" vzory, vo formáte MS Word, a Legito exportuje vaše dokumenty zostavené v aplikácii Legito do Wordu a PDF už podľa týchto vzorov (vrátane hlavičky, pätičky a štýlov).
Hromadné generovanie a import údajov
V niektorých prípadoch môže byť potrebné vygenerovať súčasne viac verzií toho istého dokumentu, pričom každá obsahuje iné informácie. Príklad z praxe: Personálne oddelenie musí zaslať oznámenie o ochrane osobných údajov všetkým zamestnancom oddelenia. Najúčinnejším spôsobom je použiť funkciu Hromadné generovanie z listov . Pozrite si video opisujúce, ako hromadné generovanie funguje , alebo sa pozrite na video o importe dát.
Workflow a riadenie oprávnenia
Sme si vedomí toho, že proces tvorby dokumentov nekončí s vytvorením prvej verzie. Preto môžete riadiť dokumenty po ich celý životný cyklus: zdieľať, diskutovať, dostávať automatické upozornenia na termíny, automaticky z dokumentov extrahovať údaje do sekcie Správa dokumentov, analyzovať obsah dokumentov, spolupracovať s kolegami, vyjednávať s protistranou, komentovať a porovnávať revízie dokumentov alebo nastaviť rôzne typy životných cyklov a statusy dokumentov.
Integrácia s verejnými registrami a ďalšími systémami

Legito je integrované do mnohých obchodných a iných verejných registrov v mnohých krajinách po celom svete a do mnohých vašich obľúbených ERP, CRM a DMS, ako sú Salesforce, HubSpot alebo iManage. To znamená, že vieme automaticky doplniť informácie z týchto zdrojov do vašich inteligentných dokumentov Legito. Chcem vedieť viac

Ak ešte nemáte integráciu so systémom, ktorý používate, môžete použiť naše API pre vlastnú integráciu.

Prístup cez API
Každý firemný účet môže vykonať v súčte 1 000 API volaní za každého užívateľa ročne. Chcem vedieť viac o API .
Prístup do Legito databázy automatizovaných vzorov
Niektorí advokáti a ďalší špecialisti publikujú svoje vzory vo verejnej databáze automatizovaných vzorov. Pre prípad, že by ste ich občas potrebovali využiť, budete mať k takýmto vzorom prístup.
Neobmedzené externé zdieľanie dokumentov
S touto výkonnou funkcionalitou môžete s Hosťami (ľuďmi, ktorí nie sú registrovanými užívateľmi Legito) externe zdieľať neobmedzený počet automatizovaných Legito vzorov a dokumentov. Pomocou zdieľaných odkazov môžete spolupracovať so svojimi klientami, zjednať zmluvy alebo sa spojiť s novými zákazníkmi. Limity exportu (sťahovania) sa vzťahujú len na priame exporty Legito dokumentov do Wordu alebo PDF hosťami (pokiaľ im sťahovanie povolíte). Zistit viac o tom, ako môže byť táto funkcionalita pre vás užitočná.
Úložisko
Tento limit sa nevzťahuje na automatizované vzory dokumentov, Legito chytré dokumenty alebo exportovanie takýchto dokumentov do formátu Word či PDF. Pre tieto prípady nie je stanovený žiadny limit. Legito umožňuje nahratie súborov, typicky skenov podpísaných zmlúv, k záznamom, a to v sekcii Správa dokumentov. Môžete nahrávať súbory do výšky tu zvolenej veľkosti úložiska, ktorá sa rovnako ako suma vzťahuje k celému firemnému účtu (nie k užívateľovi).
Kontaktujte nás
Dostupnosť
Monitorujeme pripojenie našej infraštruktúry a riešime prípadné problémy ako najrýchlejšie dokážeme.
Garancia 99% dostupnosti aplikácie podľa SLA Garancia 99% dostupnosti aplikácie podľa SLA Garancia 99% dostupnosti aplikácie podľa SLA
Inštalácia na server klienta (tzv. "on-premise")
Vieme, že veľké advokátske kancelárie, banky a ďalšie spoločnosti vo finančnom sektore majú striktnú politiku týkajúce sa infraštruktúry, a možno nebudete môcť využiť náš zabezpečený cloud. Legito vám môžeme nainštalovať na vaše vlastné servery. Prosím, neváhajte nás kontaktovať, ak budete mať záujem prebrať "on-premise" riešenie detailnejšie.
na vyžiadanie
Profesionálne služby Legito
Naše skúsenosti s automatizáciou dokumentov a procesov využívame tým najefektívnejším spôsobom. Táto mimoriadna podpora môže zabezpečiť, aby sa projekty správne rozbehli a fungovali. Viac informácií na www.legito.com/products/professional-services/.
Kontaktujte nás
"Client Success" manažér
Pomohli sme našim klientom automatizovať tisíce dokumentov. Asistovali sme našim klientom z radov Fortune 500 spoločností so zavádzaním aplikácie Legito medzi ich zamestnancov. Náš tím užívateľskej podpory tak získal unikátne skúsenosti a schopnosti. "Client Success" manažér je vysoko skúsený špecialista, ktorý vám pomôže so strategickými rozhodnutiami týkajúcimi sa automatizácie dokumentov.
Celkom (ročne)
€ 1.080,00/rok
€ 8.400,00/rok