Často sa nás pýtate

 1. Môžem si Legito zadarmo vyskúšať?

  Áno. ​​Legito editor je vám k dispozícii zdarma.

 2. Ako vytvorím vzor?

  V našom editore, ktorý sa vám sprístupní po registrácii, si celý vzor zložíte ako puzzle vrátane právnej logiky.

 3. Koľko času mi to zaberie?

  Väčšina našich právnikov zvládne vytvoriť jeden vzor za dve až štyri hodiny. Na začiatok je potrebné počítať s trochou viac času, môžete ale použiť už existujú články a pripravili sme pre vás i videonávod.

 4. Môžem si na vytváranie vzorov najať koncipienta alebo študenta práv?

  Samozrejme a veľa našich právnikov toho využíva. Len je dobré mať na pamäti, že za správnosť vzoru zodpovedáte vy.

 5. Aké typy právnych dokumentov môžem vytvárať?

  Len to len na vás. Zameriavame sa hlavne na zmluvy, ale naše zbierka obsahuje aj žaloby, protokoly, vyhlásení a ďalšie právne dokumenty.

 6. Môže iný právnik vytvoriť podobný vzor ako ja?

  Nie. Snažíme sa, aby bol v Legito len ​​jeden vzor, ​​ktorý pokrýva danú situáciu pre daný štát. Ak vytvoríte obyčajný vzor - napríklad Zmluvu o dielo - iný právnik môže vytvoriť len taký podobný dokument, ktorý pokrýva konkrétnu špecifickú situáciu.

 7. Mám zodpovednosť za to, ako používateľ vzor vyplní alebo na čo ho použije?

  Nie. Autori vzorov nenesú zodpovednosť za to, či používateľ použije vzor pre správnu životnú situáciu, ani za to, ako si užívateľ vzor nastaví alebo doplní.

 8. Aká je má odmena z predaného vzoru?

  Vaša odmena činí 10 % ceny každého predaného vzoru. Ďalej sa medzi právnikmi v danom štáte rozdeľuje 30 % z ceny každého predaného používateľského účtu. Táto odmena sa delí medzi právnikmi pomerne podľa počtu právnych dokumentov, ktoré si daný užívateľ vytvoril od každého právnika.

 9. Kto určuje cenu mnou vytvoreného vzoru?

  Cenu si určujete sami výberom z predvolených cien pre váš štát. Ceny sa snažíme optimalizovať. Testujeme, meriame a zisťujeme, aká cena dokumentu vám i nám zarobí najviac peňazí.

 10. Čo sú to doplnkové právne služby?

  Ku každému modelu, ktorý vytvoríte, môžete poskytovať tzv. doplnkové právne služby:

  • Posúdenie, či si užívateľ dobre nastavil v našom systéme právny dokument;
  • Posúdenie pripomienok protistrany k právnemu dokumentu;
  • Vytvorenie (nastavenie) právneho dokumentu za užívateľa.

  Tieto doplnkové služby si užívateľ objednáva cez Legito. Potom už komunikuje priamo s vami.

 11. Kto určuje ceny za doplnkové právne služby?

  Ceny za doplnkové právne služby určujete vy. Všeobecne platí, že tieto ceny by mali byť nižšie, ako je priemer trhu, pretože Legito vám ušetrí veľa času.

 12. Ako prebieha platba za doplnkové právne služby?

  Používatelia za doplnkové právne služby platí vopred prostredníctvom našej platobnej brány. Ak vám teda príde od užívateľa objednávka, je už zaplatená vopred.

  Za technické spracovanie celej transakcie si účtujeme poplatok 20 % z ceny danej právnej služby.

 13. Ako si skontrolujem, že mi posielate správne údaje o predajoch?

  Radi vám zriadime prístup do Google Analytics, ktorý používame pre meranie konverzií.

 14. Ako mi pomôže osobný marketingový špecialista?

  Váš osobný marketingový špecialista vám spoločne s celým tímom pomôže zvýšiť tržby a prilákať nových zákazníkov.

  • Poskytne marketingové analýzy k vašim vzorom, analyzuje správanie užívateľov a ich potreby.
  • Pomôže nastaviť optimálne ceny vašich dokumentov a služieb.
  • Poradí s prezentáciou a propagáciou vašej advokátskej kancelárie.
 15. Ako budete propagovať moju advokátsku kanceláriu?

  • Pri každom vami vytvorenom vzore zverejníme váš medailónik - foto, meno, niečo o vás a odkaz na váš web.
  • V každom e-mailu s vami vytvoreným právnym dokumentom, ktorý posielame užívateľovi, bude informácia, že ste vzor vytvorili vy.
  • Pokiaľ k zmluve napíšete článok, bude sa tento článok odkazovať na vašu zmluvu a bude u neho tiež uvedený váš medailón.
  • Pre každý váš vzor pripravíme marketingovú kampaň a vložíme vlastné prostriedky do jeho propagácie. Najmä nakúpime reklamu v internetových vyhľadávačoch.
  • Uzatvárame partnerstvá s internetovými portálmi a ďalšími obchodnými partnermi, ktorí budú vaše právne dokumenty propagovať či zdieľať.
  • Službu Legito propagujeme aj na sociálnych sieťach.
  • Máme tie najlepšie odborníkmi na online marketing, ktorí vaše právne dokumenty dostanú k cieľovej skupine.
 16. Kto platí provízie a ďalšie výdavky obchodným a predajným partnerom?

  Všetky tieto provízie a výdavky hradíme my.

Nenašli ste odpoveď?

Opýtajte sa priamo ma

David Kramer

David Kramer

Projektový manažér