Create a customized Výpoveď na mieru

This template was prepared by: JUDr. Jakub Štefanko, Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.

Instructions

  • Použite na všetky prípady, kedy chcete ukončiť akúkoľvek zmluvu alebo dohodu s výnimkou pracovnej zmluvy.
  • Pokiaľ sa namiesto ukončenia zmluvy výpoveďou chcete dohodnúť na ukončení zmluvy, použite Dohodu o ukončení zmluvy.

Výpoveď

Meno adresáta: .
Ulica a č.: .
Mesto a PSČ: .
V , dňa .
Vec: Výpoveď
, dátum narodenia , bytom , týmto vypovedá , ktorú s vami uzavrel dňa (ďalej ako „Zmluva“).
Táto výpoveď Zmluvy je daná
Účinnosť Zmluvy končí uplynutím výpovednej doby.
S pozdravom.
______________________________.
.
Prevzatie výpovede
Táto výpoveď bola doručená (odovzdaná) dňa .
V , dňa .
___________________________.
MENO (paličkovým písmom):
I would like my document verified by a solicitor’s office

JUDr. Jakub Štefanko

Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
19.90 €
  • Specialists will determine the best possible solution to your situation
  • You will receive the revision of the document the next working day
  • The solicitor’s office is responsible for the legal flawlessness of the document
  • The solicitor’s office has liability insurance
  • The solicitor’s office receives payment only once everything has been successfully processed

I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach
for free

Get this document in PDF and Word

This document costs 6.90 €

Or

activate a monthly subscription for the same price – get more 4 documents for free, unlimited modifications, and an option to save your templates for later

Please wait, document is now generating.