Vytvorte si Žádost subjektu údajů podle nařízení GDPR na míru

Vzor pre vás pripravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Inštrukcie

Podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a dále k informacím uvedeným v článku 15 tohoto nařízení.

Touto žádostí tyto údaje od správce získáte. 

Žádost subjektu údajů

Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Vážená paní, vážený pane,
Pridať komentár
Zrušiť
obracím se na Vás ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) v následující věci.
Pridať komentár
Zrušiť
Žádám informace o tom, které osobní údaje o mně správce eviduje.
Pridať komentár
Zrušiť
Žádost o potvrzení, které osobní údaje jsou zpracovány
Pridať komentár
Zrušiť
Podle čl. 15 Nařízení GDPR mám právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se mne týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v tomto článku.
Pridať komentár
Zrušiť
Využívám tedy svého práva a žádám o potvrzení, zda osobní údaje, které se mne týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a dále mi podejte následující informace:
Pridať komentár
Zrušiť
-
o jaké osobní údaje, které se mne týkají, se jedná.
Pridať komentár
Zrušiť
-
účel jejich zpracování.
Pridať komentár
Zrušiť
-
kategorie dotčených osobních údajů.
Pridať komentár
Zrušiť
-
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.
Pridať komentár
Zrušiť
-
plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby.
Pridať komentár
Zrušiť
-
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.
Pridať komentár
Zrušiť
-
skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
Pridať komentár
Zrušiť
Potřebujete-li ode mne nějaké další informace ke splnění Vaší povinnosti poskytnout mi informace, dejte mi prosím vědět co nejdříve. Právo na obdržení shora uvedených informací mám do 1 měsíce od doručení žádosti dle čl. 12 odst. 3 Nařízení GDPR.
Pridať komentár
Zrušiť
Žádám Vás rovněž o poskytnutí bezplatné kopie zpracovávaných osobních údajů.
Pridať komentár
Zrušiť
Žádám o poskytnutí údajů v
na e-mailovou adresu
.
Pridať komentár
Zrušiť
Žádost o opravu osobních údajů
Pridať komentár
Zrušiť
Žádost o výmaz osobních údajů
Pridať komentár
Zrušiť
Žádost o omezení zpracování osobních údajů
Pridať komentár
Zrušiť
Žádost o přenos osobních údajů
Pridať komentár
Zrušiť
Vznést námitku proti zpracování
Pridať komentár
Zrušiť
S pozdravem
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
Subjekt údajů:
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno a příjmení:
Pridať komentár
Zrušiť
Bydliště:
,
Pridať komentár
Zrušiť
Telefon:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
ID datové schránky:
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (238,80 Kč s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.