Vytvorte si Předávací protokol na míru

Vzor pre vás pripravil(a): Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Inštrukcie

  • Pokud potřebujete důkaz o předání nemovitosti (domu, bytu atd.), vozidla nebo jakékoliv jiné věci.
  • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci předmětu předávané věci, jelikož specifikace a dostatečná určitost, resp. neurčitost by mohla mít vliv na platnost či neplatnost převzetí věci či díla, začátek běhu další lhůty atd.
  • Při něktrých právních vztazích můžete být ze zákona či jiné smlouvy (např. smlouvy kupní, smlouvy o dílo) zavázáni k dalším specifickým podmínkám spojeným s předáním věci jako např. časové omezení, minimální množství předávaných věcí, rozsah díla atd.
  • Dejte si záležet na řádném vyznačení případných vad věci či díla při předání jakož i na rozeznatelném podpisu všech stran – vyvarujte se pouhému parafování listiny, jelikož v případě sporu pak narůstá riziko, že neprokážete pravost podpisu druhé osoby. 
  • Často jej budete potřebovat v souvislosti s Kupní smlouvou nebo Smlouvou o dílo.

Předávací protokol

Pridať komentár
Zrušiť
TENTO PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (DÁLE JEN „PROTOKOL“) BYL UZAVŘEN NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Typ smluvní strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno:
Pridať komentár
Zrušiť
Datum narození:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydliště:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefon:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako „Předávající“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ smluvní strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno:
Pridať komentár
Zrušiť
Datum narození:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydliště:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefon:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako „Přebírající“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Předávající a Přebírající dále též společně jako „Strany“ a každý jednotlivě jako „Strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
KTERÉ TÍMTO STVRZUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Chci předat
Vyberte jednu z možností.
Chci předat
Pridať komentár
Zrušiť
Definice
Pridať komentár
Zrušiť
V tomto předávacím protokolu „Věc“ znamená
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy č.p.
, v
, obec
.
Pridať komentár
Zrušiť
V tomto Předávacím protokolu „Smlouva“ znamená
uzavřenou mezi Předávajícím a Přebírajícím dne
.
Pridať komentár
Zrušiť
Předání
Pridať komentár
Zrušiť
Strany na základě Smlouvy uzavřené mezi Předávajícím a Přebírajícím tímto protokolem stvrzují, že níže uvedeného dne Předávající předal Přebírajícímu Věc.
Pridať komentár
Zrušiť
Vady věci
Pridať komentár
Zrušiť
Strany podpisem tohoto protokolu stvrzují, že v době předání
.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DŮKAZ ČEHOŽ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
dne
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
dne
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (238,80 Kč s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.