Vytvorte si Žádost o zahlazení odsouzení na míru

Vzor pre vás pripravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Inštrukcie

Účelem zahlazení odsouzení je odstranění nepříznivých důsledků odsouzení, které přetrvávají po výkonu trestu a ztěžují uplatnění například v zaměstnání. Poté, co odsouzený vykoná trest a uběhne doba podle ust. § 105 trestního zákoníku, může soud rozhodnout o zahlazení odsouzení, takže toto odsouzení dále nebude uvedeno ve výpise z evidence Rejstříku trestů. U některých trestných činů nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen, přímo ze zákona. V takových případech se tato žádost nepodává. Zahladit lze jen celé odsouzení, nikoli pouze jeho část, která se vztahuje k některému z více trestů uložených vedle sebe.

Soudy nerozhodují mechanicky, snažte se svou žádost náležitě odůvodnit. 

K žádosti je vhodné předložit všechny dokumenty, kterých se dovoláváte.

Pokud si nejste jisti vyplněním formuláře, nechte si jej zkontrolovat odborníkem.

Právní úpravu najdete především zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#p105

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#p363

Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dne
Pridať komentár
Zrušiť
Navrhovatel:
Pridať komentár
Zrušiť
Navrhovatel je
, nar.
Pridať komentár
Zrušiť
Trvale bytem
Pridať komentár
Zrušiť
Nynější pobyt
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno otce:
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno matky:
Pridať komentár
Zrušiť
Věc: Žádost o zahlazení odsouzení
Pridať komentár
Zrušiť
__________________________________________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
1
Odsouzení a uložený trest
Pridať komentár
Zrušiť
Proběhlo odvolací řízení?
Byl jsem odsouzen
ze dne
, č. j. 
, který nabyl právní moci dne
.
Pridať komentár
Zrušiť
Byl mi tímto rozhodnutím uložen tento trest:
Pridať komentár
Zrušiť
-
Trest odnětí svobody v trvání
měsíců. Tento trest jsem vykonal dne
.
Pridať komentár
Zrušiť
Byl mi uložen trest zákazu činnosti?
Pridať komentár
Zrušiť
Byl mi uložen peněžitý trest?
Pridať komentár
Zrušiť
Byl mi uložen trest obecně prospěšných prací?
Pridať komentár
Zrušiť
Bylo mi uloženo uhradit škodu poškozenému?
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
2
Odůvodnění návrhu
Pridať komentár
Zrušiť
Uplynula doba ve smyslu § 105 odst. 1 trestního zákoníku?
Soudní judikatura vychází z toho, že zahladit odsouzení lze i před uplynutím zákonné lhůty, nicméně k tomu se vyžaduje prokázání velmi dobrého chování odsouzeného, tedy prokázání, že v chování odsouzeného jsou kladné prvky vynikající nad průměr. Pouhý závěr, že v jeho chování nejsou zjištěny nedostatky, nepostačuje. Návrh v takovém případě musí být velmi dobře odůvodněn. V drtivé většině případů nebude takové žádosti vyhověno.

Pridať komentár
Zrušiť
Trest byl
Pridať komentár
Zrušiť
Od výkonu trestu uplynula doba stanovená ust. § 105 odst. 1 trestního zákona, po kterou jsem nepřetržitě vedl řádný život. Mám za to, že jsou proto splněny podmínky pro zahlazení odsouzení, které jsem označil v předchozím článku této žádosti.
Pridať komentár
Zrušiť
To, že vedu řádný život, je možné ověřit výpisem z trestního rejstříku, ale také z informačního systému evidence přestupků, resp. z vyjádření Komise k projednání přestupků města
. Ani v současné chvíli proti mně není vedeno trestní stíhání.
Pridať komentár
Zrušiť
Pracovní důvody
Pridať komentár
Zrušiť
Nyní zaměstnán
Pridať komentár
Zrušiť
Hodláte:
Pridať komentár
Zrušiť
Před uložením trestu jsem byl zaměstnán jako
u
. V současné době jsem zaměstnán u
a pracuji jako
.
Pridať komentár
Zrušiť
Rád bych pracoval jako
, přičemž k výkonu tohoto zaměstnání zaměstnavatel vyžaduje předložení čistého trestního rejstříku.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Veškeré zákonné podmínky pro zahlazení odsouzení byly tak naplněny.
Pridať komentár
Zrušiť
Důkazy:
Pridať komentár
Zrušiť
-
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
3
Návrh
Pridať komentár
Zrušiť
S ohledem na výše uvedené
Pridať komentár
Zrušiť
n a v r h u j i,
Pridať komentár
Zrušiť
aby _____ rozhodl ve smyslu § 105 trestního zákona o zahlazení mých shora uvedených odsouzení.
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (238,80 Kč s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.